Yedekleme ve Felaket Kurtarma

Yedekleme ve felaket kurtarma planları, bir organizasyonun verilerini ve iş sürekliliğini koruma stratejilerini içeren kritik bir güvenlik ve yönetim unsuru olarak önemlidir. İşte yedekleme ve felaket kurtarma planlarının temel bileşenleri:

1. Veri Yedeklemesi (Backup):

 • Veri yedekleme planı, organizasyonun önemli verilerinin düzenli olarak yedeklenmesini içerir. Bu, verilerin kaybolması veya zarar görmesi durumunda geri alınabilir olmasını sağlar.
 • Yedekleme süreci otomatik hale getirilmelidir, böylece insan hatası en aza indirgenir.
 • Kritik verilerin ne sıklıkta yedeklendiği ve nereye saklandığı gibi politikalar tanımlanmalıdır.

2. Veri Depolama ve Retansiyon Politikaları:

 • Organizasyonun veri depolama politikaları belirlenmelidir. Hangi verilerin ne kadar süreyle saklanacağı, gereksinimlere ve yasal düzenlemelere uygun olarak planlanmalıdır.
 • İstenmeyen verilerin düzenli olarak temizlenmesi veya arşivlenmesi önemlidir.

3. Felaket Kurtarma Planı (Disaster Recovery Plan – DRP):

 • Felaket kurtarma planı, bir felaket durumunda (örneğin, doğal afet, veri sızıntısı veya siber saldırı) organizasyonun iş sürekliliğini nasıl sağlayacağını ve verilerini nasıl kurtaracağını belirler.
 • Planlar, organizasyonun farklı senaryolara nasıl yanıt vereceğini ve kritik iş süreçlerinin ne kadar sürede yeniden başlatılacağını içermelidir.

4. Test ve Eğitim:

 • Yedekleme ve felaket kurtarma planları düzenli olarak test edilmeli ve revize edilmelidir. Bu, planların etkinliğini ve işlerliğini doğrulamaya yardımcı olur.
 • Personel, felaket kurtarma süreçlerini anlamalı ve eğitilmelidir. Acil durumlar için atanan roller ve sorumluluklar net olmalıdır.

5. Alternatif İş Yerleri:

 • Felaket kurtarma planları, organizasyonun kritik iş süreçlerini alternatif iş yerlerinde sürdürebilmesini içerebilir. Bu, iş sürekliliğini sağlamak için önemlidir.

6. İletişim Planı:

 • İletişim planı, felaket durumlarında personelin, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer ilgili tarafların nasıl bilgilendirileceğini ve iletişim kurulacağını belirler.

7. Teknolojik Altyapı ve Yedekleme Cihazları:

 • Yedekleme ve felaket kurtarma için gerekli teknolojik altyapı ve ekipmanlar sağlanmalıdır. Bu, yedek sunucular, bulut tabanlı depolama çözümleri ve ağ yedeklemelerini içerebilir.

8. İzleme ve Denetim:

 • Yedekleme ve felaket kurtarma süreçleri sürekli olarak izlenmeli ve gerektiğinde iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu, güvenilirliği artırır.

Felaket kurtarma planları, organizasyonlar için kritik bir güvence sağlar ve veri kaybını önlerken iş sürekliliğini korur. Bu planlar sürekli güncellenmeli ve personele düzenli eğitim verilmelidir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir